Kathy Davis, Notary Public, Lithia Springs, GA 30122-2449

Kathy Davis